• Regulamin zwrotów

Regulamin zwrotów dla klientów

 1. Zasady ogólne

  a. Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty zakupu.

  b. Towar musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, kompletnym, w oryginalnym opakowaniu oraz z kompletem dokumentów sprzedaży.

  c. Zwrotowi nie podlegają towary, które zostały otwarte, uszkodzone lub użyte, lub posiadają naruszone naklejki pieczentujące zamknięcie opakowania.

 2. Wyłączenie z prawa do zwrotu

  a. Towary, które z natury swojej są przeznaczone do jednorazowego użytku i/lub posiadają charakter higieniczny (np. szczoteczki do zębów, smoczki), po otwarciu opakowania nie podlegają zwrotowi.

  b. Wózki marki Bebecar, zamawiane u zagranicznego producenta, wyłączone są ze zwrotów ze względu na zmienność kursów walutowych, co mogłoby wpłynąć na wartość zwróconego towaru.

 3. Procedura zwrotu

  a. Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza zwrotu, który można znaleźć na naszej stronie internetowej lub otrzymać w naszym punkcie sprzedaży.

  b. Towar powinien zostać zwrócony osobiście w naszym punkcie sprzedaży lub wysłany na nasz adres.

  c. Koszt zwrotu ponosi klient, chyba że inaczej uzgodniono.

 4. Rozpatrzenie zwrotu

  a. Zwrot zostanie rozpatrzony w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zwróconego towaru.

  b. Zwrotowi podlega jedynie towar zgodny z warunkami określonymi w punkcie 1.

 5. Zwrot środków

  a. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy klienta w terminie 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia zwrotu.

  b. W przypadku zwrotu gotówki, klient otrzyma zwrot pieniędzy w kasie naszego punktu sprzedaży.

 6. Postanowienia końcowe

  a. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży między klientem a sklepem Swan Love.

  b. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu zwrotów w dowolnym momencie bez konieczności uzyskania zgody klienta, przy zachowaniu obowiązku poinformowania o zmianach na swojej stronie internetowej.